Udøvende medlem.

Som udøvende medlem skal du kunne stille dig op og synge og/eller spille for et publikum.
Derfor vil der blive stillet visse krav til “kvaliteten” af den underholdning, du leverer.

Evt. kan du starte som medlem af Vennekredsen (de lyttende medlemmer) – og senere skifte til at være udøvende medlem, når du selv (og bestyrelsen) vurderer, at tiden er inde. 

Synger du ikke – men spiller du i stedet et instrument, kan Visens Venner i Kolding måske bruge dig alligevel som akkompagnatør eller til forskelligt sammenspil m.m. – f.eks. til fællessang.

For at øve os på nye viser, give informationer samt forberede kommende arrangementer, afholder vi øveaftener / hulemøder i Nicolai Komplekset, Skolegade 2B v/Kolding Stadsarkiv, i centrum af Kolding (se kortet herunder).
.
Disse øveaftener foregår som regel hver torsdag – kontakt formanden for yderligere information.

ovelokaler

 

 

 

.                                                                                                         .     .                                                                                                         .   Ved optagelse som udøvende medlem er proceduren som regel således:

Det nye medlem (aspiranten) kontakter formanden.
Aspiranten møder op til en af vore viseaftner i OK-klubbens lokaler for at se, hvordan vore viseaftner forløber.
Her kan vi få os en uformel snak, og aspiranten kan efterfølgende vurdere, om det er noget for ham/hende.
Efter en forudgående snak og aftale med formanden præsenterer aspiranten en vise eller to på “åben scene” ved tre af vore viseaftner i OK-klubben.
Herefter er det op til bestyrelsen og de øvrige udøvende medlemmer at give accept til en evt. fortsættelse som udøvende medlem i Visens Venner i Kolding.
Det kan også ske, at vi anbefaler, at aspiranten øver sig noget mere, – men at man selvfølgelig kan fortsætte som lyttende medlem i Vennekredsen, indtil man får mod på at prøve igen.

Bestyrelsen og de øvrige udøvende medlemmer vurderer, hvornår du er moden til at synge ved et arrangement ud af huset.
Læs mere under menuen: Ud af huset

Vælger du at deltage i et arrangement, kræves det, at du deltager i øveaftenerne / hulemøderne i fornødent omfang – og at du er velforberedt.

Hvis ikke du kan akkompagnere dig selv til dine viser, findes der i foreningen musikere, som kan akkompagnere på forskellige instrumenter.

Kontakt under alle omstændigheder vores formand.
Se kontaktadresse under menuen: Kontakt

autoharpe